Bestelling E-mail Account


Algemene Informatie en Kosten

Door het invullen en verzenden van dit formulier ontvangt u van Loonbedrijf.be een e-mail account onder onze domeinnaam, dus uwbedrijfsnaam@loonbedrijf.be.

Met dit account krijgt u de beschikking over een eigen mailbox van 10 MB waarin de e-mail berichten worden ontvangen en die u kunt uitlezen via een standaard e-mail programma, zoals bijvoorbeeld Outlook. Bovendien kunt u deze e-mail account altijd en overal via internet bereiken en uitlezen via de link https://www.loonbedrijf.be/squirrelmail/ (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een hotmail-account). Bovendien wordt uw e-mail account standaard gescanned op spam.Voor het inloggen op uw e-mail account ontvangt u per post een gebruikerscode met wachtwoord.

De abonnementskosten van dit e-mail account bedragen € 25.00 (EURO) per jaar. Dit bedrag is exculsief BTW. De abonnementskosten dienen vooraf te worden voldaan: hiertoe sturen wij u een factuur.

Het abonnement heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en tenminste tot en met het einde van de lopende periode. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van een nieuwe periode (jaar) te geschieden (dus wanneer u vandaag aanmeldt dient u op te zeggen vůůr 22-10-20020).
Bedrijfsgegevens

NAW Gegevens

* Bedrijfsnaam:
* Adres:
* Postcode, Plaats en Land:
Telefoon:
Fax:
Mobiel Nummer:
E-mail:
Contactpersoon:

Financiële Gegevens

Bankrekening Nummer:
Banknaam:
BTW Nummer:

Instellingsgegevens

* Gewenste E-mail Adres: @loonbedrijf.be
Opmerkingen:Opmerkingen

Het door u gewenste E-mail adres dient gerelateerd te zijn aan uw bedrijfsnaam. Algemene of niet ter zake doende namen worden derhalve niet door ons gehonoreerd. We merken verder op dat tegen een negatief uitgevallen beslissing geen beroep mogelijk is! Wij zullen u dan een voorstel doen voor een alternatieve naam.

Na het invullen en versturen van deze bestelling krijgt u van ons per post toegestuurd: uw e-mail adres en de gebruikersnaam met wachtwoord om de mailbox uit te lezen met bijvoorbeeld Outlook (inclusief korte handleiding hoe u in Outlook deze mailbox kunt uitlezen).